घनकचरा सेवाशुल्कात आणखी होणार कपात, झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना दिलासा

घनकचरा

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून घनकचरा सेवाशुल्काचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता. परंतु महासभेत हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेत, यातून झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना वगळण्यात यावे असे स्पष्ट केले. तसेच रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणा:यांना पालिका काय सुविधा देते असा सवाल करीत त्यांच्यावर आकारण्यात येत असलेल्या शुल्कातही कपात करावी आणि इतर आस्थापनांना लावण्यात आलेल्या सेवाशुक्लातही कपात करुन नवे दर लागू करण्याचा निर्णय घेत हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फत कच:याचे वर्गीकरण संकलन व वाहतुक विल्हेवाट या कामी होणा:या खर्चाच्या अनुषंगाने घनकचरा सेवाशुल्क आकारणी करणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2016 मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र महापालिका प्रांतिक अधिनियम 1949 चे कलम 458 अंतर्गत शहरातील घनकरच्याचे संकलन, वाहतुक व विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कामात सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने कच:याच्या निर्मितीच्या ठिकाणी ओल्या कच:यापासून खतनिर्मिती व सुक्या कच:याचे पुर्नचक्रीकरण करुन पुनर्वापर करणे याबाबत जनजागृती करुनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिकेचे म्हणने. त्यामुळे संपूर्ण मिश्र कचरा संकलन, वाहतुक व विल्हेवाट लावणोकामी होणा:या खर्चाचा विचार करता सेवाशुल्क वसुल करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव पालिकेने महासभेच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवला होता.

परंतु महासभेत या प्रस्तावावरुन चांगलेच वादंग निर्माण झाले. महापालिका रहिवाशांकडून जरी कचरा वेग वेगळा कोळा करीत असली तरी तो कचरा डम्पींगवर एकत्रच जात आहे. शिवाय रस्त्यावर फुटपाथवर व्यावसाय करणा:यांसाठी पालिका काय सुविधा देते असा सवाल राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित केला. तर झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना देखील हा भरुदड कशासाठी असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर वाणिज्य वापराच्या आस्थापनांच्या सेवाशुल्कातही कपात करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार नरेश म्हस्के आणि भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी यात आणखी कपात करण्यात यावी, जो र्पयत आपण त्यांना योग्य सुविधा देत नाहीत, तोर्पयत अशा पध्दतीने सेवा शुक्लाची वसुली अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सुरवातीला हा प्रस्ताव तहकुब करण्याच्या सुचनाही लोकप्रतिनिधींनी केल्या. परंतु यामुळे स्वच्छ सव्र्हेक्षण अभियनात ठाणो महापालिका पुन्हा मागे पडून 100 मार्क गमवावे लागतील असा सुर पालिकेकडून लावण्यात आला.

अखेर महापालिकेने जे दर प्रस्तावित केले आहेत, ते दर लागू न करता त्यामध्ये बदल करुन ते आणखी कमी करण्यात यावेत, झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये अशा काही महत्वाच्या सुचना करीत हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महासभेत मंजुर करण्यात आला.