Tag: gourd green laddoo

बनवा हिरवट पोपटी रंगाचे दुधीचे लाडू

सहसा दुधीची भाजी  म्हटले की नाक मुरडले जाते. आवडीने खाल्ली जात नाही. परंतु दुधी प्रकृतीला थंड भाजी आहे. ह्रदयरोगासारख्या आहारात रूग्णाला दुधीचे सेवन करण्यास...

लेटेस्ट