Tag: Diwali manamanachi

शुभेच्छा दिवाळीच्या मनांकडून……. मनांकडे !

पाहता पाहता दिवाळी आली .आकाश दिवे (Akash Dive) ,पणत्या ,रांगोळ्या (Rangoli) ,सजावट आपण सगळ्यांनीच ,तुम्ही आम्ही केली .ही सगळी आनंदाची बाह्यरूप !फराळांची देवघेव ,ओवाळणी...

लेटेस्ट