Tag: CM announces at press conference

पूरग्रस्त भागात एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्ज माफ – मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

तात्पुरत्या निवासासाठी ग्रामीण, शहरी भागात अनुक्रमे 24 आणि 36 हजार रुपये घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत देणार कृषी पंपाच्या...

लेटेस्ट