Tag: Anemia

रोखू या ॲनिमियाच्या विक्राळ राक्षसाला !

सुजलाम् सुफलाम् म्हणून गौरविल्या गेलेल्या आपल्या भारत देशात ॲनिमियाचे प्रमाण जास्त आहे. २०१६ च्या एका सर्वेक्षणानुसार मोठ्या प्रमाणात भारतात ५८.६ टक्के मुले, ५३.२  टक्के स्त्रिया...

लेटेस्ट