Tag: अबोध मन

जाणून घेऊया अबोध मनाला

व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करत असताना मन समजून घेणे गरजेचे असते. सिग्मंड फ्रॉइड यांनी मनाची रचना करताना मन तीन पातळ्यांवर वर्णन केलेले आहे. एक बोधात्मक, पूर्वबोधात्मक...

लेटेस्ट