अनंत चतुर्दशीनिमित्त मुंबईतील शासकीय कार्यालयांना सुट्टी

मुंबई : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना अनंत चतुर्दशीनिमित्त दि. 5 सप्टेंबर 2017 रोजी राज्य शासनाने स्थानिक सुट्टी जाहीर केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे.

अनंत चतुर्दशीनिमित्त प्रतिवर्षी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना स्थानिक सुट्टी देण्याचे 1996 च्या शासन परिपत्रकान्वये मान्य करण्यात आलेले आहे.