चर्चगेट रेल्वे पाेलीसांची चांगली कामगिरी

Churchgate Police

मुंबई :- दि. 28/12/2018 रोजी प्रवासी महिला नामे निलम मनिष सोलंकी, वय 42 वर्षे, राहणार  गिरगाव मुंबई ह्या त्यांचे पती नामे मनिष सोलंकी यांचे समवेत त्यांचे भाचीच्या लग्ना करिता भाईंदर येथे गेले होते लग्नसोहळा आटपुन भाईंदर येथुन लोकलने गिरगाव मुंबई येथे त्यांचे घरी येत असताना त्यांनी  त्यांचे जवळील बॅग रॅक वर ठेवली होती.  ग्रँन्ट रोड रेल्वे स्टेशन येथे बॅग न घेताच सुमारे 21.22 वा उतरून स्टेशन बाहेर गेले. सदर बॅग मध्ये त्यांचे सोन्याचे 180 ग्राम वजनाचे दागिने व चांदीचे 25भार असे एकूण 6,20,000/-रू किंमतीची दागिने होते. सदरची बॅग ही ट्रेनमधेच राहिली असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यानी लागलीच चर्चगेट रेल्वे स्टेशनमास्टर येथे जावुन बॅगचा शोध घेतला असता मिळुन आली नाही. सदरची  बॅग ही कर्तव्यावरिल पो.शि. 2476/ दातार याना ट्रेन  मिळून आल्याने पोलिस ठाण्यास आणुन  पो.उप.नि. बाळासाहेब पवार व पोशि 2476 दातार  यांनी सदर बॅगेच्या मालकाचा शोध घेऊन  त्यांना बॅग परत केले आहे.  सदरची महिला व तिचे पती यानी चर्चगेट रेल्वे पोलीसांचे शतशः आभार मानले आहेत.