अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची ५ हजार ५०० पदे भरणार : यशोमती ठाकूर

मुंबई : राज्यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची 5 हजार 500 पदे तात्काळ भरण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री अॅड यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून लगेचच भरती प्रक्रिया प्रकल्प स्तरावर सुरु करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. राज्यात तीन वर्षात जी पदे रिक्त झाली आहेत त्या एकूण पदांपैकी ही पदे भरण्यात येत आहे.

मागील तीन वर्षांपासून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या पदभरतीवर निर्बंध लावण्यात आले होते. आता हे निर्बंध हटवून मागील तीन वर्षांत रिक्त झालेल्या जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री म्हणाल्या. अनेक ठिकाणी या जागा रिक्त असल्याने कुपोषणमुक्तीच्या कार्यक्रमात अडचणी येत आहेत. आता या रिक्त जागा तातडीने भरण्यात येऊन कुपोषणमुक्तीचा कार्यक्रम गतीने राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर घेण्यात आलेल्या महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांचा आणि कामकाजाचा आढाव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. महिला व बाल विकास विभागाच्या बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत चर्चा करून तात्काळ निर्णय घेण्यात आलेले असल्याचे यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.